Dokument

Lister dokumenter tilgjengelig for en objektID

APIDescription
GET api/dokument/hent/{filnavn}

Last ned dokument (vedlegg). Filnavn finner man på ~/api/Dokument?objektID={objektID}.

GET api/Dokument?objektID={objektID}

Returnerer lister over tilgjengelige dokumenter (filvedlegg) for en ObjektID

BrukerDetaljer

BrukerDetaljer

APIDescription
GET api/brukerDetaljerInklEpost?brukerID={brukerID}

Detaljert informasjon om en bruker inkludert epost

GET api/brukerDetaljer/epost?data={data}

Hente Bruker med Roller og EtatId

POST api/brukerDetaljer/lagreFpnvTilganger

No documentation available.

GET api/BrukerDetaljer?brukerID={brukerID}

Detaljert informasjon om en bruker

ListRoller

Liste over roller med tilhørende rettigheter til de ulike kategoriene tabellfelt (std, utv, sen, sys) og om rollen gir rett til å redigere kart

APIDescription
GET api/listroller/fpnv

No documentation available.

GET api/ListRoller?rolleId={rolleId}

Liste over roller med tilhørende rettigheter til de ulike kategoriene tabellfelt (std, utv, sen, sys)

TabellTilgang

Lister roller en bruker har og hvilke rettigheter rollene gir for hvert felt i en spesifisert tabell

APIDescription
GET api/TabellTilgang?brukerID={brukerID}&tabellNavn={tabellNavn}&datasettKode={datasettKode}

Lister ut rollene en bruker har og hvilke rettigheter disse rollene gir på hvert felt i en spesifisert tabell

DatasettTilgang

DatasettTilgang

APIDescription
GET api/DatasettTilgang?brukerID={brukerID}

Liste over (tema)datasett (kode, to bokstaver) som brukeren har tilgang til.

TabellDetaljer

Lister alle felt i en tabell med detaljinformasjon

APIDescription
GET api/TabellDetaljer?tabellNavn={tabellNavn}&datasettKode={datasettKode}

Lister alle felt i en tabell med detaljinformasjon

ListTabeller

Liste over tabeller som tilhører et (tema)datasett i Naturbase

APIDescription
GET api/ListTabeller?datasettKode={datasettKode}

Liste over tabeller som tilhører et (tema)datasett i Naturbase

KommuneTilgang

KommuneTilgang - liste over kommuner der bruker tilgang til å redigere data

APIDescription
GET api/KommuneTilgang?brukerID={brukerID}

Liste over kommuner (kommunenummer) som brukeren (via sin tilknyttede etat) har tilgang til. Dette er uavhengig av brukerens tilgang til tema.

ListBrukere

Lister alle brukere med tilhørende roller

APIDescription
GET api/ListBrukere?etatId={etatId}&rolle={rolle}

Lister alle brukere med tilhørende roller. Hvis man ikke sender inn noen parametere vil man få ut alle brukere

Leveranser

Tar imot parameter leveranseID eller objektID Returnerer enten LeveranseObj (objektID og tilhørende leveranseID) eller LeveranseObjektListe (leveranseID og en liste over objektID) Støtter datasett: VR,VV,VM,VP,FS,FK,KU,KF

APIDescription
GET api/Leveranser?leveranseID={leveranseID}&objektID={objektID}

Tar imot parameter leveranseID (int) eller objektID (Naturbase Id: {temaId}+8 tegn f.eks. VV00003154 eller VP00000561) Returnerer tilhørende ObjektID (for leveranseID) eller tilhørende leveranseID (for objektID)

ListEtater

Liste over etater og hvilke kommuner de dekker

APIDescription
GET api/ListEtater?etatId={etatId}

Liste over etater og hvilke kommuner de dekker

DatasettEndret

Viser tidspunkt for siste endring i alle Naturbase datasett

APIDescription
GET api/DatasettEndret

Ingen parameter

ObjektTilgang

ObjektTilgang class summary

APIDescription
GET api/ObjektTilgang?brukerID={brukerID}&objektID={objektID}

Tilgangsnivå en bruker har til et objekt i Naturbase