GET api/KommuneTilgang?brukerID={brukerID}

Liste over kommuner (kommunenummer) som brukeren (via sin tilknyttede etat) har tilgang til. Dette er uavhengig av brukerens tilgang til tema.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn.

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

IHttpActionResult

KommuneTilgang
NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

brukerNavn

Naturbase bruker fullt navn

string

None.

etatID

ID for etaten brukeren tilhører

string

None.

etatNavn

Navn på etaten brukeren tilhører

string

None.

kommuner

Liste over kommuner (kommunenummer) etaten (og impllisitt) brukeren har (skrive)tilgang til

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "brukerID": "sample string 1",
  "brukerNavn": "sample string 2",
  "etatID": "sample string 3",
  "etatNavn": "sample string 4",
  "kommuner": [
    "sample string 1",
    "sample string 2"
  ]
}