NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

brukerNavn

Naturbase bruker fullt navn

string

None.

etatID

ID for etaten brukeren tilhører

string

None.

etatNavn

Navn på etaten brukeren tilhører

string

None.

kommuner

Liste over kommuner (kommunenummer) etaten (og impllisitt) brukeren har (skrive)tilgang til

Collection of string

None.