GET api/ObjektTilgang?brukerID={brukerID}&objektID={objektID}

Tilgangsnivå en bruker har til et objekt i Naturbase

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

Required

objektID

Unik ID (IID) til objekt i naturbase (format: XX12345698)

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

IHttpActionResult

ObjektTilgang
NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

objektID

Unik ID til objekt i naturbase (format: XX12345698)

string

None.

datasettKode

Datasettkode - to tegn

string

None.

etat

Etatens ID i Naturbase

string

None.

roller

Liste over roller bruker er medlem av

Collection of string

None.

objektTilgangPrKommune

Liste over kommuner som objektet i Naturbase dekker, og om bruker har rettigheter til å redigere egenskaper pr kommune

Collection of ObjektTilgangPrKommune

None.

kartRedigering

Har brukeren tillatelse til å redigere kart for (tema)datasettet?

boolean

None.

egenskapRedigering

Om bruker har rettigheter til å skrive i alle kommuner som dekkes av objektet settes egenskapsRedigering til true

boolean

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "brukerID": "sample string 1",
 "objektID": "sample string 2",
 "datasettKode": "sample string 3",
 "etat": "sample string 4",
 "roller": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ],
 "objektTilgangPrKommune": [
  {
   "kommune": "sample string 1",
   "egenskapRedigering": true
  },
  {
   "kommune": "sample string 1",
   "egenskapRedigering": true
  }
 ],
 "kartRedigering": true,
 "egenskapRedigering": true
}