NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

objektID

Unik ID til objekt i naturbase (format: XX12345698)

string

None.

datasettKode

Datasettkode - to tegn

string

None.

etat

Etatens ID i Naturbase

string

None.

roller

Liste over roller bruker er medlem av

Collection of string

None.

objektTilgangPrKommune

Liste over kommuner som objektet i Naturbase dekker, og om bruker har rettigheter til å redigere egenskaper pr kommune

Collection of ObjektTilgangPrKommune

None.

kartRedigering

Har brukeren tillatelse til å redigere kart for (tema)datasettet?

boolean

None.

egenskapRedigering

Om bruker har rettigheter til å skrive i alle kommuner som dekkes av objektet settes egenskapsRedigering til true

boolean

None.