GET api/listroller/fpnv

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

RolleList
NameDescriptionTypeAdditional information
roller

Liste med roller

Collection of RolleItem

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "roller": [
  {
   "rolleID": "sample string 1",
   "datasettKode": "sample string 2",
   "datasettNavn": "sample string 3",
   "kjernedataFelt": 1,
   "utvideteFelt": 1,
   "sensitiveFelt": 1,
   "systemFelt": 1,
   "kartRedigering": true,
   "rolleBeskrivelse": "sample string 4"
  },
  {
   "rolleID": "sample string 1",
   "datasettKode": "sample string 2",
   "datasettNavn": "sample string 3",
   "kjernedataFelt": 1,
   "utvideteFelt": 1,
   "sensitiveFelt": 1,
   "systemFelt": 1,
   "kartRedigering": true,
   "rolleBeskrivelse": "sample string 4"
  }
 ]
}