NameDescriptionTypeAdditional information
rolleID

Rolle navn

string

None.

datasettKode

Datasett kode

string

None.

datasettNavn

Datasett fullt navn

string

None.

kjernedataFelt

Tilgangsnivå til Kjernedatafelt (0=ingen, 1=les, 2=skriv)

integer

None.

utvideteFelt

Tilgangsnivå til utvidete datafelt (0=ingen, 1=les, 2=skriv)

integer

None.

sensitiveFelt

Tilgangsnivå til sensitive datafelt (0=ingen, 1=les, 2=skriv)

integer

None.

systemFelt

Tilgangsnivå til systemfelt (alltid 1=les)

integer

None.

kartRedigering

Gir rollen rettigheter til å redigere kartdata for datasettet?

boolean

None.

rolleBeskrivelse

Beskrivelse av rollen

string

None.