POST api/brukerDetaljer/lagreFpnvTilganger

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

FpnvTilgangerViewModel
NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

string

None.

roller

Collection of RolleModul

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "brukerID": "sample string 1",
 "roller": [
  {
   "rolleID": "sample string 1",
   "kanOppdateres": true,
   "gruppering": "sample string 3",
   "beskrivelse": "sample string 4"
  },
  {
   "rolleID": "sample string 1",
   "kanOppdateres": true,
   "gruppering": "sample string 3",
   "beskrivelse": "sample string 4"
  }
 ]
}

Response Information

Resource Description

BrukerDetaljer
NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

fornavn

Fornavn

string

None.

etternavn

Etternavn

string

None.

epost

Epost

string

None.

gyldigBruker

Kan brukeren logge på?

boolean

None.

gyldigTilDato

Utløpsdato for brukerens konto

date

None.

roller

Liste over (tema)datasett som brukeren har tilgang til

Collection of RolleDetaljer

None.

etat

ID, navn og liste over kommuner for brukerens etat

EtatItem

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "brukerID": "sample string 1",
 "fornavn": "sample string 2",
 "etternavn": "sample string 3",
 "epost": "sample string 4",
 "gyldigBruker": true,
 "gyldigTilDato": "2024-06-24T17:55:16.9676443+02:00",
 "roller": [
  {
   "rolleID": "sample string 1",
   "datasettKode": "sample string 2",
   "datasettNavn": "sample string 3",
   "kartRedigering": true
  },
  {
   "rolleID": "sample string 1",
   "datasettKode": "sample string 2",
   "datasettNavn": "sample string 3",
   "kartRedigering": true
  }
 ],
 "etat": {
  "kommuner": [
   "sample string 1",
   "sample string 2"
  ],
  "etatId": "sample string 1",
  "etatNavn": "sample string 2"
 }
}