NameDescriptionTypeAdditional information
etatId

Etatens ID i Naturbase

string

None.

etatNavn

Etatens navn

string

None.

kommuner

Liste over kommuner (kommunenr, 4 tegn) som Etaten har tilgang til

Collection of string

None.