NameDescriptionTypeAdditional information
rolleID

Rollenavn

string

None.

datasettKode

Datasettkode - to tegn

string

None.

datasettNavn

Datasett - fullt navn

string

None.

kartRedigering

Har rollen kartredigeringstilgang for datasettet?

boolean

None.