GET api/ListTabeller?datasettKode={datasettKode}

Liste over tabeller som tilhører et (tema)datasett i Naturbase

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
datasettKode

Naturbase temakode (to tegn)

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

TabellListe
NameDescriptionTypeAdditional information
datasettKode

Datasettkode - to tegn

string

None.

datasettNavn

Datasett - fullt navn

string

None.

tabeller

Liste over tabeller som tilhører (tema)datasettet

Collection of string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "datasettKode": "sample string 1",
  "datasettNavn": "sample string 2",
  "tabeller": [
    "sample string 1",
    "sample string 2"
  ]
}