GET api/ListBrukere?etatID={etatID}&rolle={rolle}

Lister alle brukere med tilhørende roller

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
etatID

etatId (valgfritt)

string

Default value is

rolle

rolle (valgfritt). Wildcard (*) er tillatt som første og/eller siste tegn

string

Default value is

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

BrukerList
NameDescriptionTypeAdditional information
brukere

Liste over brukere

Collection of BrukerItem

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "brukere": [
  {
   "roller": [
    "sample string 1",
    "sample string 2"
   ],
   "brukerID": "sample string 1",
   "fornavn": "sample string 2",
   "etternavn": "sample string 3",
   "etatID": "sample string 4",
   "etatNavn": "sample string 5",
   "aktiv": true
  },
  {
   "roller": [
    "sample string 1",
    "sample string 2"
   ],
   "brukerID": "sample string 1",
   "fornavn": "sample string 2",
   "etternavn": "sample string 3",
   "etatID": "sample string 4",
   "etatNavn": "sample string 5",
   "aktiv": true
  }
 ]
}