NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

brukerID i Naturbase

string

None.

fornavn

Fornavn

string

None.

etternavn

Etternavn

string

None.

etatID

EtatID i Naturbase

string

None.

etatNavn

Etatens navn

string

None.

aktiv

Er brukerens konto aktiv?

boolean

None.

roller

Liste over brukerens roller

Collection of string

None.