GET api/TabellTilgang?brukerID={brukerID}&tabellNavn={tabellNavn}&datasettKode={datasettKode}

Lister ut rollene en bruker har og hvilke rettigheter disse rollene gir på hvert felt i en spesifisert tabell

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

Required

tabellNavn

Databasetabell i Naturbase

string

Required

datasettKode

Naturbase Temakode (to tegn)

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

IHttpActionResult

TabellTilgang
NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

tabellNavn

Databasetabell i Naturbase

string

None.

datasettKode

Datasett kode

string

None.

datasettNavn

Datasett fullt navn

string

None.

roller

Liste med Naturbase roller for brukeren

Collection of string

None.

feltTilgangsNivaa

Liste over tilgangsnivå per felt i databasetabellen

Collection of FeltTilgangsNivaa

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "brukerID": "sample string 1",
 "tabellNavn": "sample string 2",
 "datasettKode": "sample string 3",
 "datasettNavn": "sample string 4",
 "roller": [
  "sample string 1",
  "sample string 2"
 ],
 "feltTilgangsNivaa": [
  {
   "feltNavn": "sample string 1",
   "feltType": "sample string 2",
   "tilgangNivaa": 3
  },
  {
   "feltNavn": "sample string 1",
   "feltType": "sample string 2",
   "tilgangNivaa": 3
  }
 ]
}