Naturbase Felles API

API'et brukes til å kontrollere tilgangsrettigheter for brukerkontoer i Naturbase.