GET api/TabellDetaljer?tabellNavn={tabellNavn}&datasettKode={datasettKode}

Lister alle felt i en tabell med detaljinformasjon

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
tabellNavn

string

Required

datasettKode

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

TabellDetaljer
NameDescriptionTypeAdditional information
tabellNavn

Databasetabell i Naturbase

string

None.

datasettKode

Datasett kode

string

None.

felt

Liste over FeltDetaljer

Collection of FeltDetalj

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "tabellNavn": "sample string 1",
 "datasettKode": "sample string 2",
 "felt": [
  {
   "feltNavn": "sample string 1",
   "feltType": "sample string 2"
  },
  {
   "feltNavn": "sample string 1",
   "feltType": "sample string 2"
  }
 ]
}