GET api/DatasettTilgang?brukerID={brukerID}

Liste over (tema)datasett (kode, to bokstaver) som brukeren har tilgang til.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn.

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

IHttpActionResult

DatasettTilgang
NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

etatID

Navn på etaten brukeren tilhører

string

None.

datasett

Liste over (tema)datasett som brukeren har tilgang til

Collection of DatasettTilgangPrDatasett

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "brukerID": "sample string 1",
 "etatID": "sample string 2",
 "datasett": [
  {
   "datasettKode": "sample string 1",
   "datasettNavn": "sample string 2",
   "kartRedigering": true
  },
  {
   "datasettKode": "sample string 1",
   "datasettNavn": "sample string 2",
   "kartRedigering": true
  }
 ]
}