NameDescriptionTypeAdditional information
tabellNavn

Databasetabell i Naturbase

string

None.

datasettKode

Datasett kode

string

None.

felt

Liste over FeltDetaljer

Collection of FeltDetalj

None.