NameDescriptionTypeAdditional information
feltNavn

feltnavn i tabellen

string

None.

feltType

type felt

string

None.