NameDescriptionTypeAdditional information
brukerID

Naturbase brukernavn

string

None.

etatID

Navn på etaten brukeren tilhører

string

None.

datasett

Liste over (tema)datasett som brukeren har tilgang til

Collection of DatasettTilgangPrDatasett

None.